تعمیرات انواع سازها :

تار ، سه تار ، گیتار ، سنتور ، ویولن و....     فقط از طریق تماس  02166407663