به منظور رفاه حال هنرجویان ، در صورت برخورد با هر نوع مشکل در فرایند خرید و یا نحوه ارسال و قیمت با شماره تلفن های :

02166456048

02166407663

02191014858

09363465418

ویا در سمت چپ سایت WWW.HMC10.COM کادر

تماس حاصل نمایید